News


Completion report conference of Movie "KAMEN RIDER×KAMEN RIDER DRIVE&GAIM"

2014.12.04
Completion report conference of Movie "KAMEN RIDER×KAMEN RIDER DRIVE&GAIM" was held at Shinjuku Wald9 on December 3.

Ryoma Takeuchi, Rio Uchida, Taiko Katono, Yu Inaba, Shota Matsushima, Tomoya Warabino, Yuji Ayabe (PEACE), Gaku Sano, Yutaka Kobayashi, Yumi Shida, Yuki Kubota, Tsunenori Aoki and Takayuki Shibasaki (Director of KAMEN RIDER GAIM).

Completion report conference of Movie "KAMEN RIDER×KAMEN RIDER DRIVE&GAIM"
© TOEI COMPANY, LTD. All Rights Reserved.